Mã hàng hóa 4690

CPU Co i5 4690 SK1150

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết