Mã hàng hóa I52400K

CPU Co i5 2400 SK1155

Mô tả chi tiết

1 Tháng