Mã hàng hóa i33240k

CPU Co i3 3240 SK1155

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết