• Case Workstation HP
  • Case WorkStation Z400 CPU X5650 Ram 8G DDR3 SSD 120G HDD 500G Cạc màn hình Quado 2000

Mã hàng hóa SP000267

Case WorkStation Z400 CPU X5650 Ram ...

Thành phần trong Combo

Dây Nguồn 2 Chân Mới

0 đ

Cạc màn hình Quado 2000

0 đ

CPU Xeon X5650

0 đ

Đầu Chuyển DVI ra VGA

0 đ

Case Workstation HP Z400 SK1366

0 đ

Ram 4G PC DDR3

0 đ

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết