• Case Workstation HP
  • Case HP WorkStation Z400 CPU Xeon E5620 Ram 8G DDR3 cạc màn hình Quado 2000

Mã hàng hóa SP000170

Case HP WorkStation Z400 CPU Xeon E ...

Thành phần trong Combo

Cạc màn hình Quado 2000

0 đ

Đầu Chuyển DVI ra VGA

0 đ

Case Workstation HP Z400 SK1366

0 đ

CPU Xeon E5620 SK1366

0 đ

Ram 4G PC DDR3

0 đ

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết