• Case Fujitsu
  • Case Fujitsu H77 CPU Co i5 2300 Ram 4G DDR3 HDD 250G

Mã hàng hóa h77i52300

Case Fujitsu H77 CPU Co i5 2300 Ram ...

Thành phần trong Combo

Fujitsu H77 SK1155

800,000 đ

Ổ Cứng - HDD 250G PC

0 đ

Ram 2G PC DDR3

0 đ

Dây Nguồn PC

0 đ

CPU Co i5 2300 SK1155

0 đ

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết