Mã hàng hóa SP000084

Cạc màn hình GT 730 2G DDR5 Bo Ngắn ...

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết