Mã hàng hóa SP000232

Cạc Màn hình 730 2G DDR5 Bo ngắn Kè ...

Thành phần trong Combo

Cạc màn hình GT 730 2G DDR5 Bo Ngắn

0 đ

FE chặn Đơn Đôi

0 đ

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết